Mašinski vijci

Maš.vijak 6x30 šestoug.glava - JUS 051 kv 8.8,1/300
Mašinski vijci

Maš.vijak 6x30 šestoug.glava - JUS 051 kv 8.8,1/300


864,00
mp cena
864,00
cena sa PDV-om

Maš.vijak 6x40 šestoug.glava - JUS 051 kv 8.8,1/300
Mašinski vijci

Maš.vijak 6x40 šestoug.glava - JUS 051 kv 8.8,1/300


1.080,00
mp cena
1.080,00
cena sa PDV-om

Maš.vijak 6x70 šestoug.glava - JUS 051 kv 8.8,1/200
Mašinski vijci

Maš.vijak 6x70 šestoug.glava - JUS 051 kv 8.8,1/200


1.128,00
mp cena
1.128,00
cena sa PDV-om

Maš.vijak 8x80 šestoug.glava - JUS 051 kv 8.8,1/100
Mašinski vijci

Maš.vijak 8x80 šestoug.glava - JUS 051 kv 8.8,1/100


1.164,00
mp cena
1.164,00
cena sa PDV-om

Maš.vijak šestoug.glava 10x100 - JUS 051 kv 8.8,1/50
Mašinski vijci

Maš.vijak šestoug.glava 10x100 - JUS 051 kv 8.8,1/50


1.200,00
mp cena
1.200,00
cena sa PDV-om

Maš.vijak 6x50 šestoug.glava - JUS 051 kv 8.8,1/300
Mašinski vijci

Maš.vijak 6x50 šestoug.glava - JUS 051 kv 8.8,1/300


1.260,00
mp cena
1.260,00
cena sa PDV-om

Maš.vijak 8x30 šestoug.glava - JUS 051 kv 8.8,1/200
Mašinski vijci

Maš.vijak 8x30 šestoug.glava - JUS 051 kv 8.8,1/200


1.320,00
mp cena
1.320,00
cena sa PDV-om

Maš.vijak šestoug.glava 12x80 - JUS 051 kv 8.8,1/50
Mašinski vijci

Maš.vijak šestoug.glava 12x80 - JUS 051 kv 8.8,1/50


1.368,00
mp cena
1.368,00
cena sa PDV-om

Maš.vijak 8x40 šestoug.glava - JUS 051 kv 8.8,1/200
Mašinski vijci

Maš.vijak 8x40 šestoug.glava - JUS 051 kv 8.8,1/200


1.392,00
mp cena
1.392,00
cena sa PDV-om

Maš.vijak šestoug.glava 10x120 - JUS 051 kv 8.8,1/50
Mašinski vijci

Maš.vijak šestoug.glava 10x120 - JUS 051 kv 8.8,1/50


1.410,00
mp cena
1.410,00
cena sa PDV-om

Maš.vijak 6x60 šestoug.glava - JUS 051 kv 8.8,1/300
Mašinski vijci

Maš.vijak 6x60 šestoug.glava - JUS 051 kv 8.8,1/300


1.458,00
mp cena
1.458,00
cena sa PDV-om

Maš.vijak 8x50 šestoug.glava- JUS 051 kv 8.8,1/200
Mašinski vijci

Maš.vijak 8x50 šestoug.glava- JUS 051 kv 8.8,1/200


1.584,00
mp cena
1.584,00
cena sa PDV-om

Maš.vijak šestoug.glava 12x100 - JUS 051 kv 8.8,1/50
Mašinski vijci

Maš.vijak šestoug.glava 12x100 - JUS 051 kv 8.8,1/50


1.620,00
mp cena
1.620,00
cena sa PDV-om

Maš.vijak šestoug.glava 12x40 - JUS 051 kv 8.8,1/100
Mašinski vijci

Maš.vijak šestoug.glava 12x40 - JUS 051 kv 8.8,1/100


1.644,00
mp cena
1.644,00
cena sa PDV-om

Maš.vijak šestoug.glava 10x60 - JUS 051 kv 8.8,1/100
Mašinski vijci

Maš.vijak šestoug.glava 10x60 - JUS 051 kv 8.8,1/100


1.668,00
mp cena
1.668,00
cena sa PDV-om

Maš.vijak šestoug.glava 10x70 - JUS 051 kv 8.8,1/100
Mašinski vijci

Maš.vijak šestoug.glava 10x70 - JUS 051 kv 8.8,1/100


1.740,00
mp cena
1.740,00
cena sa PDV-om

Preuzmite ANDROID aplikaciju Top