0
Vaša korpa je prazna. Započnite kupovinu
Ukupno:
Dostava:
Porez:
Popust:
Ukupno sa dostavom:

Idi u korpu Očistite korpu

CEM tragač kablova-lokator - LA-1012

0 ocena
CEM Instruments
CEM tragač kablova-lokator - LA-1012.Kabl lokator jeprofesionalni uređaj opšte namene. Idealan je za otkrivanje ka...
31.140 RSD
Besplatna isporuka za porudžbine preko 15.000 din. U suprotnom, isporuka košta 250 din.

Proizvoda trenutno nema na stanju i nije dostupan za poručivanje.

CEM tragač kablova-lokator - LA-1012

 

Kabl lokator jeprofesionalni uređaj opšte namene. Idealan je za otkrivanje kablova u zidovima i podzemnim instalacijama, lociranje osigurača / prekidači na krajevima strujnih kola i lociranje prekida i kratkog spoja u kablovima i električnim sistemima podnog grejanja. Takođe se može koristiti za pronalaženje metaa vode i cevi za grejanje. Jedinica se isporučuje u kompletu i sastoji se od predajnika i prijemnika. Prijemnik , takođe sadrži funkciju osvetljavanja za rad u slabo osvetljenim mestima.

 • Pronalazi i ispituje ispravnost parica kablova,
 • Komplet za daljinsko ispitivanje i pretragu,
 • Električni kablovi i vodovi, mrežni kabl, telefonski kabl, koaksijalni kabl, AV i video kabl,
 • Dimenzija 190 x 60 x 37 mm,
 • Težina 414 gr.

Tehničke karakteristike:


 • Merenje napona u opsegu : 12V, 50V, 120V , 230V 400V ,
 • Frekvencija: 0 ... 60Hz
 • Izlazni signal: 125kHz
 • Voltaža: Do 400V AC / DC
 • Dubina lociranja kabla: 0 ... 2,5 m zid / podzemni kablovi
 • Detekcija glavnog napona: 0 ... 0,4 m
 • Radna temperatura: predajnik 0 do 40 º C; prijemnik: 0 do 40 º C
 • Temperatura čuvanja: predajnik -20 º C do 60 º C; prijemnik: -20 º C do 60 º C
 • Vlažnost ( bez kondenzacije ) Predajnik : Maks. 80 % relativna; Prijemnik: Maks. 80 % relativna
 • Operativni AltitudeTransmitter : do 2000 m; prijemnik: do 2000 m
 • Električna bezbednost EN 61010-1
 • Bezbednost preopterećenja CAT III 300V
 • Veličina 190mm x 60mm x 37mm (LA -1012 ); 128mm x 68mm x 30mm ( LA- 1012B )
 • Težina: 229gr (LA -1012 ), 185gr ( LA- 1012B )

 

 

  LOKATOR  KABLOVA

UPUSTVO  ZA  RAD

 

 

MOLIM PROČITAJTE OVO UPUSTVO PRE UKLJUČENJA MERILA

VAŽNE POMOĆNE INFORMACIJE U UPUSTVU

 

 

 

 

LOKATOR  KABLOVA  -  UPUSTVO ZA RAD

2.2 OPIS FUNKCIJA

 

PREDAJNIK

1. Terminal “+”

2. Terminal “uzemljenje

3. LCD displej

4. Taster osetljivost nivoa/pozadinsko svetlo

5. Taster za uključenje merila

6. Baterijsko kućište

DISPLEJ  PREDAJNIKA

a. Predajnički kod (1,2,3,4,5,6,7)

b. Displej spoljnog napona

c. Detekcija spoljnog napona

    (12V, 50V, 120V, 230V, 400V)

d. Indikator slabe baterije

e. Displej predajnika nivoa (I, II ili III)

UGRAĐEN OSIGURAČ U PREDAJNIKU

Ugrađeni osigurač štiti prvensteno od preopterećenja ili grešaka pri manipulaciji.

Ugrađeni osigurač može samo biti zamenjen u vašem odgovarajućem servisu.

Detekcija da je osigurač pregoreo: razlog da izlazni signal generisan od predajnika biti će samo

slab ako je osigurač pregoreo. Da verifikuješ  bez obzira dali je osigurač pregoreo, molim uradite

kao što sledi:

• Isključite predajnik  sa svih priključenih mernih kola.

• Uključite predajnik.

• Postavite predajni na nivo I.

• Obavite jednopolno priključenje sa jednim ispitnim provodnikom na utičnicu 1.

• Uključite prijemnik. Potraži signal u kablu i postavi senzorsku glavu na kabl.

• Stavite otvoreni kraj kabla u priključnu utičnicu

PRIJEMNIK

1. Senzorska glava

2. Baterijsko svetlo

3. LCD displej

4. NCV dugme

    ( bez-kontaktni naponski detector)

5. Dugme za baterijsko svetlo

6. Nadole selekcija-dugme žabica za ručnu

    selekciju osetljivosti

7. Dugme za način selekcije – auto ili ručno

8. Pozadinsko svetlo/dugme zujalica ON/OFF

9. Nagore selekcija- dugme žabica za ručnu

    selekciju osetljivosti

10. Dugme za ON/OFF merila

11. Baterijsko kućište

DISPLEJ PRIJEMNIKA

a. Indikscija na displeju da je akustika

    isključena

b. Aktivni LCD indikator osvetljenja

c. Informacija o transmisiji sa predajnika

   (predajnički kod i stanje punjenja baterije)

d. Informacija o načinu automatskog uključenja

e. Signal inteziteta indicator sa bar-grafikonom

f. . Indikator slabe baterije

g. Ručni način:dodatni grafički displej za prikaz

    selektovane osetljivosti displeja i osetljivosti

    bez selektovanog načina rada.

   Velika lupa = > visoka osetljivost

    Mala lupa  = < mala  osetljivost

h. Ručni način-aktivan indicator

i. Glavni naponski displej

j. Automatski način rada, digitalni displej za intezitet signala/ručni način rada.

k. Prenosni nivo, prenešen sa prenosnim NIVOVOM (I, II ili III).

l. Indikator glavnog napona prikazuje uključenje (NCV-bez kontaktni napon).

2.3 LOKATOR KABLA – NAČIN RADA

AUTOMATSKI NAČIN

Kad automatski način je selektovan

simbol SIG će biti na displeju.

RUČNI NAČIN (PRITISNI DUGME MODE)

Selektuj ručni način pomoću selekcije nadole.

Kada je ručni način selektovan  simbol SENSE

je na displeju.

AC  NCV (bez-kontaktni napon)  DETEKCIONI NAČIN RADA

Kad pritisnemo NCV dugme,

 baterijsko svetlo će biti aktivirano.

3. PRINCIP RADA

Lokator kabla sastoji se od predajnika i prijemnika.                                                                              

Signal generisan u predajniku sastoji se od moduli-sane struje.

Generisano magnetsko polje je oko provodnika. Vidi sliku 1. Ovo elektro-magnetno polje je okružuje provodnok indukuje napon bezprijemnih namotaja. Za oba  načina rada, automatski i ručni, prijemnik radi sa tri namotaja i ne zavisi od pozicije.

A selektivno i položaj zavisne pretrage

se izvršava u selektivnom načinu  sa samo jednim

aktivnim namotajem.

3.1 LOKATOR U KOMPLETNIM EL. KOLIMA

Jedno-polna primena: Priključi  predajnik na samo jedan provodnik (jedno polna primena).

U ovome načinu rada, predajnik je napajan sa ugrađenom baterijom. Zbog visoke frekvencije

Signal generisan u predajniku, samo jedan signalni provodnik može biti lociran i praćen. Drugi

provodnik je uzemljen. Ovaj aražman uzrokuje visoko frekventnu struju, koja protiče kroz

provodnik i predaje se na uzemljenje, slično radiju i prijemniku.

Dvo-polna primena: Priključi predajnik na mrežu (dvo-polna primena). Predajnik je napajan

sa mreže, u ovom slučaju, modulisana struja teče kroz fazu u transformator i nazad kroz

nutralni provodnik. Postoji još mogućnost slobodnog naponskog sistema povezivanja predajnika

na dve linije terminala dok je kratak spoj na krajevima druge linije. Tako je kompletan sklop

stvoren. Onda, predajnik je napajan pomoću ugrađene baterije.

NOTA: Lokator kabla može samo detektovati ili locirati linije, koje su priključene korektno

u saglasnosti sa fizičkim principom  koji je opisan.

3.2 JEDNO POLNA PRIMENA (u otvorenim kolima)

Linija prekinuta u zidovima i podovima.Nalaženje i praćenje linija, priključnica, spojeva

u boksu, prekidača, itd. u kućnim instalacijama. Nalaženje uskih grla, preloma i spojnica i

prepreka u cevima pomoću metalnog kalema.

Konektor uzemljenja mora biti spojen na pogodan uzemljivač.A tipično bi, naprimer,mogla

da bude priključnica sa uzemljenjem. Praćenje dubine iznosi od  0…..2 metara.

NOTA: Praćenje dubine zavisi od medijuma i zahteva.

3.3 DVO POLNA PRIMENA (u kompletnim kolima)

Kad detektujemo  kratak-spoj ili tokom žičanog sortiranja  tj u kolima sa ili bez napona. Naponski-slobodna kola su

 direktno napajana pomoću baterije u instrument. Primer za kompletno kolo: Kompletna kola su prikladna za:detekciju              priključnica, prekidača, itd u živim instalacijama.

NOTA: Praćenje dubine iznosi od  0…..0,5 metara.

Praćenje dubine zavisi od medijuma i zahteva.

Kad se priključujemo na živa kola, bezbedonosni

propisi moraju biti poštovani.

Prebaciti sa dugmetom 4 od nivoa I na nivo III

i osetljivost rastojanja je povećana do faktora 5.

3.4 LOKACIJA I  PRAĆENJE LINIJA, GRANA BOČNIH KOLA, UTIČNICA, PREKIDAČA

      I SPOJEVA U KUĆNIM INSTALACIONIM KOLIMA   (jedno-polna primena)

Kada lociramo i pratimo linije, utičnice, prekidače i spojeva u kućnim instalacionim kolima, kola moraju biti mrtva;

 neutralna linija i uzemljenje moraju biti priključeni i potpuno operativni; priključi predajnik na fazu i nulu                                  u saglasnosti sa slikom 4; i sprovedite ovaj  primer kao što je prikazano u primeru korišćenja.

NOTA: Ako napojni kabl snabdeva sa signalom preko predajnika je locirano na primer direktno

u paraleli sa drugim provodnicima (npr kabl u kanalu, cevi), ili ovi kablovi su ukršteni, signal je

takođe ulaz u druge provodnike. Osigurač mora biti izvađen za vreme ovog primera.

Prebaciti sa dugmetom 4 od nivoa I na nivo III i osetljivost rastojanja je povećana do faktora 5.

Podesite:Ručni način rada, minimalna osetljivost, praćenje dubine max. 2 metra.

3.5 LOCIRANJE LINIJE PREKIDA U PLASTIČNOM-PLAŠTU KABLA

      (jedno-polna primena)

Kada lociramo liniju prekida, kola moraju biti mrtva;sve linije koje nisu potrebne moraju biti

Priključene na pomoćno uzemljenje u saglasnosti sa slikom 8;priključi predajnik na jedan vod

i na neutralni u saglasnosti sa slikom 5; i sprovedite ovaj  primer kao  što je prikazano u primeru

korišćenja.

 

Priključak uzemljenja mora biti spojen na predajnik

i treba da bude uzemljen na uzemljenu utičnicu ili

vodovodnu cev, koja je propisno uzemljena. Kada

praćenje prekida linije u višežilnim kablovima,

nisu svi preostali vodovi u plastičnom-plaštu kabla

ili  provodnika morali biti uzemljeni u skladu  sa

propisima. Ovo je potrebno da bi se izbeglo unakrsno

spajanje i zasićenje signala (kod kapacitivnog efekta

na izvorne terminale). Praćenje dubine za plašteni

kabl i provodnike su različiti, kao individualni vodovi

u plaštenpm kablu su  upleteni oko sebe. Prelazna

otpornost linije prekida mora biti veća nego 100kΩ.

Verifikacija otpornosti može biti sprovodena sa bilo

kojim multimetrom.

NOTA: Prebaciti sa dugmetom 4 od nivoa I na nivo III  i osetljivost rastojanja je povećana do faktora 5.

Praćenje dubine max. 2 metra.

Podesite:Ručni način rada, minimalna osetljivost.

3.6  LOCIRANJE LINIJE PREKIDA KORIŠĆENJEM DVA TERMINALA

      (jedno-polna primena)

Kada lociramo liniju prekida koristimo jedan predajnik da se napajamo sa jednog kraja

Provodnika, locirani prekid ne može biti precizno lociran u slučaju loših uslova zbog

polja terenskih poremećaja. Nedostaci opisani ovde mogu lako biti izbegnuti kada koristimo

dva predajnika (po jedan na svakom kraju) za detekciju linije prekida. U ovom slučaju, svaki

od predajnika su podešeni na različite linijske kodove (tj. predajnik jedan na kod “1”, drugi

predajnik na kod “2”). A drugi predajnik sa različitim kodom linije nije uključen u obimu

isporuke i dakle, mora da se naruči posebno.

Ako su predajnici priključeni u saglasnosti sa slikom 12, prijemnik pokazuje “3”na levoj

strani od linije prekida. Ako vi nastavite dalje od prekida, prema desno, prijemnik na

displeju pokazuje “7”. Ako ste vi direktno oko prekida, nije linijski kod na displeju, zbog

preklapanja oba predajnikova signala. Linija prekida je locirana tačno u sredini između

linijskih kodova “3” i “7”na displeju.

 

 

USLOVI:

• Strujna kola ne moraju biti živa (pod naponom).

• Sve linije koje neće biti korišćene, moraju biti povezane sa pomoćnim uzemljenjem

  kao što je prikazano na slici.

• Priključi oba predajnika kao što je prikazano na slici.

• Nastavi kao što je opisano u primeru primene.

Uzemljenje priključi na predajnik in a žice koje neće biti korišćene, može biti kao što je prikazano:

Na pomoćno uzemljenje, na uredno povezano uzemljenje-kontakt na kućno/poslovnu utičnicu ili

na uredno uzemljenje pomoću vodovodne cevi.

Molimo vas da proverite da li  u toku prekida linije je locirano u više-žičnim šildovanim

provodnicima i kablovima, na svim preostalim žicama su uredno uzemljene. Ovo je potrebno

da bi se izbegli induktivni poremećaji (kod kapacitivne sprege).

Lociranje dubine za šildovane provodnike i kablove varira, kao kod  pojedinačni žica unutar šilda (štita) koje su upletene. Prelazna otpornost  linije prekida mora biti veća nego 100kΩ.

Verifikacija otpornosti može biti sprovodena sa bilo kojim multimetrom.

NOTA:Prebaciti sa dugmetom 4 od nivoa I na nivo III i osetljivost rastojanja je povećana do faktora  5.

Praćenje dubine max. 2 metra.

Podesite:Ručni način rada, minimalna osetljivost.

3.7 GREŠKA DETEKCIJE ZA ELEKTRIČNO PODNO GREJANJE (jedno-polna primena)

Priključni uslovi:

• Ako je štit mat ili štit je ožičen i nalazi se oko grejnih žica ,

  uzemljenja ne mogu postojati. Ukoliko je potrebano, 

   odvojite štit od uzemljenja.

• Prebaciti sa dugmetom 4 od nivoa I na nivo III i

  osetljivost rastojanja je povećana do faktora 5.

• A drugi predajnik je preporučen za ovu aplikaciju.

• Podesite:Ručni način rada, minimalna osetljivost.

  Praćenje dubine max. 2 metra.

3.8 LOKACIJA USKOG GRLA (PREPREKA) U INSTALACIJAMA CEVI                                  (jedno-polna primena)

Kada locirate uska grla u instalacionim cevima,

svako el. kolo mora biti mrtvo i uzemljeno;

Priključi predajnik na metalni kalem i pomoćno

uzemljenje u saglasnosti sa slikom 8;

I sprovedite ovaj  primer kao   što je prikazano u

  primeru korišćenja.

NOTA: Ako vi imate samo kalem pravi od ne provodnog materijala (napr. fiber) mi preporučujemo vam  da ukližete  bakarnu žicu napr. 1,5mm² do x-cevi.

Prebaciti sa dugmetom 4 od nivoa I na nivo III i osetljivost rastojanja je povećana do faktora 5.

Podesite:Ručni način rada, minimalna osetljivost.  Praćenje dubine max. 2 metra.

3.9 LOKACIJA OSIGURAČA (dvostruko-polna primena)|

* Kada se priključujete na živa kola, bezbednosne directive moraju apsolutno biti poštovane.

 

Stavi u strujno kolo od višeporodičnog objekta u

okvirnu utičnicu između L1 i N i uključi

predajnik  na “NIVO I”(LEVEL I).

 

Vi možete dodeliti signalu u sekundarnoj distribuciji i glavnoj distribuciji  pomoću predajnika prepodešavanje LEVEL 1. Tako, osigurači i automatski uređaji se definitivno mogu dodeliti određenom strujnom kolu. Detekcija ili dodela osigurača snažno zavisi od realizacije žica u distribuciji. Da bi dobili najprecizniji mogući rezultat, poklopac treba da je skinut i treba pratiti napojnu liniju do osigurača.

NOTA: PODESI PREDAJNIK NA LEVEL I (NIVO I)

Prebaciti sa dugmetom 4 od nivoa I na nivo III i osetljivost rastojanja je povećana do faktora 5.

Podesite:Ručni način rada, minimalna osetljivost.

Bezbednosno prekidanje-izlaza od različitih proizvođača imaju različitu instalacionu poziciju za magnetni kalem. Ako nije očigledan signal može biti nađen prijemnik u poziciji prikazanoj u nastavku, to je savet da modifikuješ poziciju za 90̊  prema levo ili desno.

3.10 LOCIRANJE KRATKIH-SPOJEVA U PROVODNICIMA (dvostruko-polna primena)

Kada lociramo kratak-spoj u provodnicima,bilo koja postojeća kola u kablu mogu biti naponski-slobodna;priključi predajnik u

saglasnosti sa slikom 10; i sprovedi ovaj primer kao što je prikazano u primeru                                                                       korišćenja.Imaj na umu da dubina praćenja kabla i provodnika da se razlikuju zbog činjenice da individualni vodovi u plaštnom kablu

da su upleteni oko sebe.Obično, kratki-spojevi mogu samo biti korektno detektovani kada je

otpornost kratkog-spoja manja nego 20Ω. Verifikacija otpornosti kratkog-spoja može biti sprovodena sa bilo kojim multimetrom. Treba otpornost kratkog-spoja da iznosi više od 20Ω vi možete pokušati eksprimentom da detektujete grešku lociranja pomoću metode linije prekida. Vi možete pokušati sa dovoljno energije da determinišete grešku lokacije (nisko omska veza) ili da spalite to na neki način obezbeđujući liniju prekida.

NOTA:Prebaciti sa dugmetom 4 od nivoa I na nivo III i osetljivost rastojanja je povećana do faktora 5.

Podesite:Ručni način rada, minimalna osetljivost.  Praćenje dubine max. 0,5 metra.

3.11 PRAĆENJE  INSTALIRANIH VODOVODNIH I GREJNIH CEVI (jedno-polna primena)

Uslovi praćenja: Linija da bi bila locirana mora biti odvojena od ekvipotencijalnih veza.

Zbog bezbednosnog rezona  električni sistem ne sme biti živ.

Priključi predajnik, u osnovno uzemljenje, na uremljenje utičnice.

Utičnica drugog predajnika mora da bude povezana sa provodnikom,koji treba da se locira. Sada linija napajanja može biti praćena.

Prebaciti sa dugmetom 4 od nivoa I na nivo III i osetljivost rastojanja  je povećana do faktora 5.

Podesite:Ručni način rada, minimalna osetljivost. Praćenje dubine max. 2 metra.

3.12 OTKRIVANJE PRAVACA VODOVODNIH I GREJNIH CEVI već instalisanih                (jedno-polna primena)

Kada otkrivamo pravac vodovodnih i grejnih cevi, već  instalisanih, respektujući vodovodne i grejne cevi moraju                       biti prikladno uzemljene; priključi predajnik u saglasnosti                                                                                                                                                                                 

sa slikom 12;    i sprovedite ovaj  primer kao  što je prikazano u primeru korišćenja.                                                                                                        Uzemljenje, ispravno uzemljene utičnice je pogodno za korišćenje.                                                                                                                                                                         Prebaciti sa dugmetom 4 od nivoa I na nivo III i osetljivost rastojanja  je povećana do faktora 5.

Podesite:Ručni način rada, minimalna osetljivost. Praćenje dubin  max. 2,5 metra.

3.13 LOCIRANJE KOMPLETNOG KUĆNOG OŽIČENJA  (jedno-polna primena)

U ponudi da se utvrde sve električne linije u kući u roku od jednog radnog procesa; nastavi kao što sledi:

• Skini most na glavnom razvodu između “PE” i “N”  (uzemljenja i neutralnog voda) .                                                             • Priključi predajnik na system u saglasnosti sa slikom 13.  Sada, neutralni provodnik, bio je prisutan u ukupnom                      sistemu, koji se može pratiti.                                                                                                                                                                                           

* Iz bezbadnosnih razloga, sistem ne sme el.biti živ.

 

NOTA: Prebaciti sa dugmetom 4 od nivoa I na nivo III i osetljivost rastojanja je povećana do faktora 5.

Podesite:Ručni način rada, minimalna osetljivost.  Praćenje dubine max. 2 metra.

3.14 PRAĆENJE LINIJA SA VISOKOM DUBINOM LOKACIJE  (dvostruko-polna primena)

Ako dvostruko-polna primena  se sprovodi na više-žičane kablove, lokacia dubine je široko ograničena. Rezon je da  idi-vrati- linije su instalisane veoma blisko. Tako, da jaka distorzija magnetnog  polja  se javlja. Elektro magnetno-polje ne može se razviti u uskom grlu. Ovo ograničenje može lako biti eliminisano kada koristimo poseban provodnik da simuliramo povratnu liniju. Ovaj poseban provodnik  ...allevel...je duži i prenosi elektro magnetno-polje. Bilo koji provodnik ili kabl stvarno može biti korišćen kao poseban povratni provodnik.

Kad pratimo provodnike, posebnu pažnju treba preduzeti da rastojanje između  idi-vrati- linija je veća od dubine lokacije. U praksi, ovo iznosi aproksativno  2,0 metara.

Za ovu primenu, vlažni zidovi, gips, itd. imaju samo beznačajan uticaj  na lokaciju dubine.

• Strujna kola ne moraju biti živa.

• Priključi predajnik u saglasnosti sa slikom 14.

• Rastojanje između idi-vrati- linija može biti                                                                                   

  minimum 2,0 metra do 2,5 metara ili više.

• I sprovedite ovaj  primer kao  što je prikazano u primeru korišćenja.

 

 

NOTA:   Prebaciti sa dugmetom 4 od nivoa I na nivo III i osetljivost rastojanja je povećana do faktora 5.

Podesite:Ručni način rada, minimalna osetljivost.  Praćenje dubine max. 2,5 metra.

3.15 PRAĆENJE PROVODNIKA U OKVIRU ZEMLJIŠTA (jedno-polna primena)

Povezivanje je realizovano u saglasnosti sa slikom 15.

* Iz bezbadnosnih razloga, strujna kola ne smeju el.biti živa.

Budi siguran da rastojanje između spoja uzemljenja i provodnika koji će biti detektovan je visoko. Ako rastojanje je takođe blisko, nije definitivno prenos primljen signala moguć sa jednim provodnikom.

Praćenje dubine iznosi max. 2 metra. Osim toga,praćenje dubine jako zavisi od karakteristika                                         zemljišta.

• Postavi prijemnik na automatski način rada.

• Sad, traži ili prati provodnik pomoću intezitet signala na displeju. Kada prijem kruži polako                                                     preko provodnika, koji tražimo, vrednost na displeju se menja znatno. Prikaz maksimuma                                                      inteziteta signala je ostvaren direktno preko provodnika.

Intezitet nivoa signala se smanjuje sa povećanjem rastojanja od primljenog signala (predajnik).

3.16 THE REACH DOMAŠAJ ĆE SE POBOLJŠATI KADA SE TRAŽI NAPON

Ako je predajnik postavljen u fazu i neutralni na kalem direktno izgubi signal u liniji ide paralelno i natrag-vidi sliku 16.

• Opseg (domašaj) može delimično da dovede do pada signala kada uvijamo provodnike međusobno. Domet je max. 0,5 metara.

Okrenuti efekat prikazan je u gornjem delu slike, veze treba da budu sprovodene kao na slici 17. Povratna linija se proizvodi sa posebnim kablom. Rastojanje u naponskim kolima će biti gore do 2,5 metara. Nazad kalemovi na višim rastojanjima tj.             kablovskim trasama (vidi sliku).

• Respektujući dovoljno rastojanje za kabl koji će biti

lociran u ponudi da dozvoli nedvosmislen  zadatak

 između  signali primljenih i provodnika.

• U skladu sa referencama bezbednosti prilikom obavljanja veza na živim kolima.

• Prebaciti sa dugmetom 4 od nivoa I na nivo III i osetljivost rastojanja je povećana do faktora 5.

3.17 SORTIRANJE I UTVRĐIVANJE PROVODNIKA VEĆ INSTALISANIH                (dvostruko-polna primena)

Kada sortiramo i utvrđujemo provodnike već instalisane, svako postojeće kolo u kablu mora biti naponski-slobodno;                 veze terminal moraju biti upletene i električno povezane međusobno; vi trebate nekoliko predajnika, sa različitim                      transmitovanim signalom (1 do 7);priključi predajnike u saglasnosti sa slikom 18; I sprovedite ovaj  primer kao   što                je prikazano u primeru korišćenja.

Za ovu primeru korišćenja, molim posveti pažnju da ne skineš (pokvariš) veze terminala, koje su međusobno upletene. Električne veze  između terminal moraju da budu dobre

U slučaju  da samo jednog predajnika  je dostupan, sortiranje plaštenih kablova može biti sprovodeno pomoću senkvencijoalnim  prevezivanjem predajnika.

• Prebaciti sa dugmetom 4 od nivoa I na nivo III i osetljivost rastojanja je povećana do faktora 5.

3.18 DETEKCIJA MREŽNOG NAPONA LOCIRANJE LINIJE PREKIDA

• Nije predajnik potreban za ovu primenu.

• Postavi prijemnik na “Mrežni napon detekcija” način rada.

Bar-grafik displej pokazuje jačinu signala i signal zvučne frekvencije zavisi od nivoa napona kojim                                         će biti testiran i rastojanja do živog provodnika. Viša frekvencija, viši napon ili manje rastojanje do provodnika.

Različiti signalni inteziteti ne dozvoljavaju nikakve pretpostavke o vrsti i intezitetu prisutnog napona. Definitivne izjave o prisutnom naponu mogu se napraviti samo kada se koristi merni instrument opremljen sa ekranom.

Kada testiramo priključni kabl na prekid budi siguran da oba provodnika su priključena i jedan na fazu (okreni mrežni utikač za 180̊ ).

 

3.19 POSTAVLJANJE KODOVA (PREDAJNIK)

• Uverite se da je merilo isključeno pre postavljanja kodova.

• Pritisni taster osetljivosti neprekidno, potom pritisni taster Power (uključenje) da uključite merilo.

• Pritisni taster osetljivosti da selektuješ kod koji želiš, kao što su  1 – 7.

• Posle postavljanja i isključenja merila, uključi merilo ponovo, merilo je sada spremno za korišćenje.

• Selektovanje koda može biti kao što sledi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

3.20 VAŽNA PRIMENA

Za naš primer, mi preporučujemo vam da uzmete parče kabla sa plastičnim plaštom, na primer. Privremeno instaliraj 5 m ovog kabla duž zida pričvrstiti spojnicom u nivou očiju kao površinska  montaža. Uverite se da je zid pristupačan sa obe strane. Napravi veštački prekid na rastojanju od 1,5m pre linijskog terminala. Linijski terminal mora biti otvoren.  Oguli izolaciju prekinutog kabla na početku laganog kabla sa plastičnim plaštom i poveži pomoću mernih veza (dobijaju se uz instrument) sa (1) terminalom predajnika.

Priključi terminal (2) od predajnika na pogodno uzemljenje. Sve druge veze kabla moraju takođe biti priključene na predajnik i po istom osnovu.

Uključi predajnik pomoću pritisnog dugmeta (5). Postavi predajnik na “level I” pomoću dugmeta (4). Funkcionisanje predajnika se vidi treperenjem signalne sijalice (3). Za vreme proizvodnog procesa, predajnik je bio programiran na cifru “7”na displeju. Promeni kod pomoću skakača (7).

Uključi prijemnik pomoću pritisnog dugmeta (10). Svi segmenti (simboli)su prikazani na displeju (3) u toku kratkog perioda vremena.Ovi segmenti znače da prijemnik funkcijoniše i da  baterije su pune. Kada uključimo prijemnik, merilo je automatski postavljeno na “automatic-mode”-auto-način. Da promeneš osetljivost pritisni dugme 6 ili 9. Sada, “Manual Mode” je aktiviran. Pažljivo, program obuhvata 8 nivoa. Odgovarajući nivo osetljivosti između 1 i  8, je promenjen i kratko prikazan na (3) pomoću pritiskanje dugmadi (6) ili (9). Ako selektivna i poziciono zavisna pretraga treba da se izvede odaberi selektivni način pomoću dugmeta -7 MODE.

 

Sada dodirni lagani-plastični  plašteni kabl sa vašim prijemnikom baš pre lociranja prekida. Sa dugmetom (6 ili 9)”SENSE” postavi nivo osetljivosti tako kao da samo primaju signal “7”. Jačina signala je prikazana na bar-grafikonu (3) gde svetle segmenti oznaka u skladu sa jačinom signala.

Sada, koristi najniži mogući nivo osetljivosti prijemnika, a merilom pokreći se uzduž kabla i pored prekidnog mesta. Signal “7” nije više na displeju i akustični signal nije više čujan. Ponovi neke eksprimente na drugoj strani zida.

Za ovo, postavi predajnik na “LEVEL III” koristeći prekidač 4. Tako, opseg povećati na factor 5.

Obavi test, dobro je da se obeleži lokacija od veštačkog prekida na suprotnoj strani zida. Selektuj osetljivost koristeći dugme (6 ili 9) i uveri se da signal “7” treba tek potraživati. Trag signala u zidu sa prijemnom jedinicom neće biti dugo prikazivan. Lokalizuj veštački prekid pomoću sistematskog podešavanja osetljivosti.

NOTA:Prebaciti sa dugmetom 4 od nivoa I na nivo III i osetljivost rastojanja je povećana do faktora 5.

4.  MERENJE OSVETLJENJA TAČKE

Pritisni dugme “flashlight” za merenje osvetljaja tačke. Instrument će se isključiti automatski posle približno 60 sekundi ili on može biti isključen ručno kada pritisnemo dugme “flashlight” ponovo.

NAPOMENA: Instrument može otvarati samo stručno osoblje za ovu vrstu posla. Sa merila se

moraju odstraniti svi priključci pre bilo kakvog rada. Sve ostalo vidi u orginalnom upustvu.

 

Garancija

Ovaj proizvod trenutno nije ocenjen!

Ocenite proizvod


Trenutno ne postoje komentari za ovaj proizvod!

Unesite komentar

CEM Instruments

CEM instrumets je kompanija koja proizvodi visokokvalitetne merne alate. Cem merne alate odlikuje vrhunska preciznost i dugotrajnost. Cem multimetri su jedni od najboljih na tržištu, a neki od najpoznatijih Cem instruments proizvoda su: Cem amper klešta, termometri, tahometri, laserski daljinomeri, merači napona, merači vlage, buke i ostalih testera.
Naziv proizvoda: CEM tragač kablova-lokator - LA-1012
Šifra proizvoda: CEM LA-1012
Proizvođač: CEM Instruments
Zemlja porekla: Kina
Brza isporuka
Isporuka 1-5 radnih dana
Sigurna kupovina
Garancija na kupljene mašine
Plaćanje na rate
Plaćanje karticama Banca Intesa na 6 mesečnih rata

Ukoliko niste zadovoljni proizvodom kupljenim na sajtu www.prodavnicaalata.rs, iz bilo kog razloga, u roku od 14 dana od dana prijema robe možete vratiti proizvod. Proizvod koji se vraća mora biti u istom stanju kao i kada je nabavljen i mora sadržati svu tehničku dokumentaciju (uputstvo, garanciju, pakovanje itd). Proizvod mora biti bez bilo kakvih fizičkih oštećenja i tragova korišćenja. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Kupac pismeno ili elektronski obaveštava prodavca u roku od 14 dana da vraća proizvod, pomoću Obrasca za odustanak koji se dobija zajedno sa računom. Troškove transporta pri vraćanju robe snosi kupac. Posle 14 dana od dana prijema "Prodavnica alata" d.o.o. nije obavezna da vrati novac ili zameni robu. Za detaljnije informacije kliknite na link prava i obaveze potrošača.

Navigacija
Prihvatam
Ovaj sajt koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posetilaca. Ukoliko nastavite sa korišćenjem sajta, smatra se da ste saglasni sa našim uslovima korišćenja i potvrđujete prihvatanje kolačića na njegovim stranicama.