0
Vaša korpa je prazna. Započnite kupovinu
Ukupno:
Dostava:
Porez:
Popust:
Ukupno sa dostavom:

Idi u korpu Očistite korpu

Saobraznost / Garancije / Reklamacije

Prava i obaveze potrošača

Potrošač ima pravo da kod prodaje robe na daljinu, vrši kupovinu robe da bi zadovoljio osnovne potrebe,ima pravo na bezbednost; pravo na pravnu sigurnost i zaštitu, pravo na obaveštenost – raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe; pravo na informisanost u okviru obaveze i mogućnosti prodavca da mu pruži informaciju o vrsti robe koju prodaje, osnovnim osobinama robe, pravo na izbor pri kupovini, pravo na reklamaciju, na način regulisan ovim pravilnikom i zakonskim propisima.

Potrošač ima pravo na reklamaciju na način regulisan odredbama ovog Pravilnika u skladu sa zakonskim propisima.

Da bi ostvario pravo na reklamaciju potrošač je obavezan da dostavi račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini.

Potrošač nema pravo na reklamciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili ako nema dokaz (račun, garanciju, izjavu o saobraznosti, upisan serijski broj na garanciji ako postoji mesto za to) da je proizvod kupljen na sajtovima gore navedenim.

Potrošač ima pravo da od trgovca dobije tačne, potpune i jasne informacije o osnovnim obeležjima robe, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, prodajnoj

ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na

ostvarivanje prava potrošaća po osnovu nesaobraznosti robe, kao i sva druga obaveštenja u skladu sa članom 13 Zakona o zaštiti potrošača i propisima koji uredjuju trgovinu.

Obaveza trgovca je da potrošaču za kupljenu robu izda račun sa svim propisanim elementima.

Saobraznost / Garancije / Reklamacije

Stridon Group doo je u obavezi da pri isporuci dostavi fiskalni račun,obrazac o saobraznosti -ukoliko je potrebno,ili garnantni list za proizvode za koje je to zakonom predviđeno.                                                                                                         

Da bi se ostvarilo pravo na garanciju neophodno je pri predaji artikala na servis, uz neispravan artikal priložiti svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, original garantni list I original ili kopiju fiskalnog računa kojim se potvrđuje kupovina. Uz to je poželjno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane servisera kompanije Prodavnica alata ili ovlašćenih servisera proizvođača. Opis kvara, serijski broj, naziv artikla, proizvođač artikla, oznaka modela itd. unose se u za to predviđen obrazac o prijemu na servis. Stridon Group doo - Prodavnica alata se obavezuje da Vam obezbedi ovaj obrazac i popuni isti prilikom prijema artikla na servis.Jedan primerak reversa zadržavamo mi a drugi zadržava kupac prilikom predaje proizvoda na servis. Kupac je dužan da prilikom preuzmanja proizvoda sa reklamacije donese i preda obrazac našem odgovornom licu u servisu ili maloprodajnom objektu, u suprotnom KUPAC NEĆE MOĆI DA PREUZME PROIZVOD SA SERVISA.

Zamena delova pre provere dokumentacije i navedenih nedostataka nije moguća.

Proizvodi koji se šalju na servis poštom ili paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakovani u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način nama dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja kako ambalaže tako i samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane Prodavnice alata već će biti vraćene pošiljaocu o njegovom trošku uz momentalnu najavu onoga sto se dogodilo. Prodavnica alata ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda I ambaže koji nastanu u toku transporta na ili sa adrese kupca.

Garancija ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom.

U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za rukovanje kao i korišćenje uređaja u nepredviđenim uslovima i prostorima.

Pravo na garanciju kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja uređaja kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavnice alata ili proizvođača.

Prodavnica alata ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka.

Prodavnica alata ne vrši instalaciju I montažu robe na adresi kupca i samim tim ne snosi nikakvu odgovornost za nesaobraznost robe koja je nastala zbog nepravilne instalacije ili montaže.

U slučaju da servis Prodavnica alata utvrdi da je proizvod koji je poslat na reklamaciju ispravan,biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa. Proizvod će se isporučiti na adresu kupca tek nakon što kupac uplati na naš tekući račun sve nastale troškove.         

Reklamacija

1) Ako imate proizvod koji želite da reklamirate:

- Ako ste proizvod poručili i dobili posredstvom brze pošte - reklamaciju izjavljujete putem mejla aleksa.trivan@stridon.rs , ili poziva Call centru (broj u desnom zaglavlju sajta).

- Ako ste proizvod preuzeli u radnji, potrebno je reklamaciju izjaviti u radnji u kojoj ste uređaj kupili.

Kupac pri izjavljivanju reklamacije treba da ostavi podatke potrebne da ga prodavac kontaktira, nakon odluke o rešenju reklamacije.

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

2) Potrošač može da ostvari svoja prava po osnovu saobraznosti u roku od 2 godine.

3) Validni rokovi:

8 dana je rok u kome prodavac mora da odgovori na reklamaciju.

30 dana je rok za rešavanje reklamacije.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

4) Stridon Group doo kao odgovoran prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija i čuva je najmanje dve godine od dana podnošenja.

Kao prodavac dužni smo da kupcu izdamo pismenu potvrdu, ili elektronski potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo da je njegova reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je u slučaju da odbije reklamaciju: 

• dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije

(obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)

• dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova  

Proizvod je potrebno doneti/poslati na adresu sa koje je poslat. Da bi se pokrenuo bilo koji postupak povraćaja novca, ili zamene, kupac treba da dostavi kupljeni proizvod na adresu sa koje je proizvod poslat. Ukoliko je proizvod preuzet u radnji, u istu radnju treba i da se vrati. Ukoliko je proizvod poslat brzom poštom kupcu, kupac treba da pošalje brzom poštom proizvod o svom trošku na adresu sa koje je proizvod dobio.

Da bi se ostvarilo pravo na garanciju neophodno je pri predaji artikala na servis, uz neispravan artikal priložiti svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, original garantni list i original ili kopiju fiskalnog računa kojim se potvrđuje kupovina.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog: • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;

• za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac; • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca; • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku; • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

 

Bitne informacije:

 

Osnovni podaci o firmi

STRIDON GROUP DOO
Borivoja Stevanovića 9
Matični broj: 20588012
Poreski broj (PIB): 106376570

Kontakt podaci - korisnički servis

Adresa: Ugrinovačka 212
Telefon: +381-11-4520-171
Email adresa: office@prodavnicaalata.rs

Fajlovi:

odustanak-od-kupovine.pdf
Navigacija
Prihvatam
Ovaj sajt koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posetilaca. Ukoliko nastavite sa korišćenjem sajta, smatra se da ste saglasni sa našim uslovima korišćenja i potvrđujete prihvatanje kolačića na njegovim stranicama.